Naprawa komputerów Sieci komputerowe Obsługa firm


Sieci komputerowe

Oferujemy Państwu budowę, rozbudowę oraz konfigurację sieci komputerowych - przewodowych oraz bezprzewodowych (WLAN (ang. Wireless LAN).
Pomagamy zarówno w przypadku dużych firmowych sieci ale także i tych małych domowych.

Jeśli chcą Państwo udostępnić swoje połączenie internetowe na całe mieszkanie dla kilku komputerów, zbudować sieć w nowej siedzibie firmy lub zdiagnozować i usunąć problemy z siecią, proszę zgłosić się z tym do nas.

Sieci bezprzewodowe

W przypadku sieci domowych polecamy sieci bezprzewodowe. Zamiast kabli jako nośnika danych wykorzystuje się fale radiowe (najczęściej o częstotliwości 2.4 GHz, rzadziej 5 GHz). Fale radiowe docierają wszędzie. Tak więc możemy mieć dostęp do Internetu nawet w wannie :)

Instalacja taka jest zgodna z jednym z standardów IEEE 802.11:
 • 802.11b - 11 Mb/s (2.4 GHz, przestarzały)
 • 802.11a - 54 Mb/s (5 GHz)
 • 802.11g - 54 Mb/s (2.4 GHz)
 • 802.11n - 108 Mb/s, do 600 Mb/s (2.4 GHz i 5 GHz, przyszłościowy)
Do budowy sieci bezprzewodowej wykorzystywane są następujące elementy:
 • Karty sieciowe - mogą być wbudowane w komputer (zwłacza w laptopach) lub montowane w złączu PCI, USB, PCMCIA,
 • Punkty dostępowe (WAP ang. Wireless Access Point) - określane zazwyczaj jako routery bezprzewodowe WiFi,
 • Anteny - dookólne lub kierunkowe - wpływają na zasięg sieci,
 • Repeatery (opcjonalnie) - zwiększają zasięg sieci.
Zalety sieci WLAN:
 • możliwość stosowania w miejscach, gdzie nie ma możliwości wybudowania infrastruktury kablowej,
 • nie trzeba kłaść okablowania pomiędzy komputerami i punktem dostępowym
 • możliwość obsługi użytkowników ruchomych,
 • bezproblemowa rozbudowa sieci o kolejne komputery.
Wady sieci WLAN:
 • podatność na zakłócenia i tłumienie przez przeszkody terenowe (patrz: przeszkody dla sieci WIFI)
 • niższa przepustowość niż w przypadku sieci przewodowych

Sieci przewodowe

Podstawowym nośnikiem jest kabel typu skrętka nieekranowana UTP lub czasem ekranowaną STP. Różnią się one maksymalnymi możliwym odległościami między urządzeniami. Jest to 100 m w przypadku UTP i 250 dla STP.
Kabel ekranowany posiada folie ekranującą, a pokrycie ochronne jest lepszej jakości, więc w efekcie zapewnia mniejsze straty transmisji i większą odporność na zakłócenia. Mimo to powszechnie stosuje się skrętkę UTP (m. in. ze względu na niższe koszty).
Skrętka jest najtańszym i najczęściej stosowanym rodzajem kabla w lokalnych sieciach komputerowych.
Obecnie stosuje się skrętkę kategori 5 lub wyższej co pozwala na osiąganie transmisji danych na poziomie 100 Mb/s lub więcej.

Sieci takie budowane są w standardzie Ethernet (IEEE 802.3).
 • Ethernet - 10 Mbit/s (przestarzały)
 • Fast Ethernet - 100 Mbit/s
 • Gigabit Ethernet - 1 Gbit/s
 • 10 Gigabit Ethernet - 10 Gbit/s (przyszłościowy)
Do budowy sieci przewodowej wykorzystywane są następujące elementy:
 • Urządzenia bierne - nie generują ani nie przetwarzają bezpośrednio sygnału - elementy okablowania, np. kable, złączki, patchpanele
 • Karty sieciowe - obecnie są z reguły wbudowane w komputer
 • Przełączniki (ang. switch) - działa jako serce sieci, łączy wszystkie urządzenia i wzmacnia sygnał
 • Routery (opcjonalnie) - służą do łączenia segmentów sieci oraz z sieciami zewnętrznymi (np. Internetem), może podnosić bezpieczeństwo sieci.
 • Modemy (opcjonalnie) - zamianiają dane cyfrowe na analogowe sygnały elektryczne i na odwrót (np. modemy telefoniczne, DSL)
Zalety skrętki:
 • cena (karta sieciowa obecna praktycznie w każdym komputerze) i łatwość instalacji
 • dostępność rozwiązań i urządzeń
 • stosunkowo duża prędkość transferu danych
 • łatwe diagnozowanie uszkodzeń
 • odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer)
Wady skrętki:
 • ograniczona długość kabla (mała odporność na zakłócenia)
 • dość duże straty energii w czasie transmisji (i tym samym możliwość zakłócania pracy innych urządzeń)
 • wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne (skrętka nieekranowana nie powinna być stosowana w środowiskach przemysłowych, np. w halach produkcyjnych)
Sprawdź swój adres IP lub lokalizację dowolnego adresu IP.