Procedura odzyskiwania danych

Procedura odzyskiwania danych składa się z kilku etapów. Po dostarczeniu nośnika jest on poddawany analizie, na podstawie której określamy rodzaj uszkodzenia oraz koszt odzyskania danych. Po zaakceptowaniu wyceny przechodzimy do właściwej fazy odzyskiwania danych. Następnie dane są przekazywane Klientowi. Dla bezpieczeństwa odzyskane dane przechowujemy przez 2 tygodnie.

Dostarczenie nośnika

Paczka z uszkodzonym dyskiem twardym Najlepszym sposobem dostarczenia nośnika jest osobista wizyta w biurze laboratorium KodIT. Pozwala ona na bezpieczne dostarczenie nośnika oraz umożliwia przeprowadzenie wyczerpującego wywiadu na temat okoliczności utraty danych, występujących objawów oraz podjętych wcześniej działań.

Jeśli jednak nie mają Państwo możliwości osobistego dostarczenia nośnika, można wysłać go do nas kurierem lub ewentualnie pocztą.
Należy wtedy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu nośnika (zwłaszcza jeśli jest to dysk twardy), tak aby uchronić go przed potencjalnym uszkodzeniem podczas transportu. Najlepiej owinąć nośnik kilkakrotnie folią bąbelkową lub gąbką. Nośnik można również umieścić w kartoniku i obsypać go pomiętym papierem, tak aby zabezpieczyć go przed kontaktem z brzegiem pudełka.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie umieścić na przesyłce otrzymany numer zlecenia.

Tak zapakowany nośnik należy do nas wysłać we własnym zakresie. Możemy również zamówić dla Państwa kuriera DHL, który odbierze nośnik. Jeśli chcą Państwo skorzystać z opcji zamówienia przez nas kuriera, prosimy o kontakt z nami.
Dyski twarde odbieramy od Klienta za darmo. Koszty wysyłki innych nośników do laboratorium KodIT Klient pokrywa we własnym zakresie - o ile wcześniej nie zostało ustalone inaczej.

Po otrzymaniu nośnika skontaktujemy się z Państwem i przeprowadzimy wywiad na temat dostarczonego nośnika. Otrzymają Państwo wtedy numer zlecenia.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy kliknąć tutaj, aby się z nami skontaktować lub zadzwonić na numer: 788-788-161.

Analiza - diagnoza

Uszkodzony dysk twardy ze stetoskopem Analiza nośnika jest kluczowym etapem procesu odzyskiwania danych. Pozwala ona określić faktyczny stan nośnika, możliwości, koszt, czas oraz sposób odzyskiwania danych.
W trybie standardowym analiza jest bezpłatna i niezobowiązująca. Oznacza to, że niezależnie od wyników analizy mają Państwo prawo zrezygnować z usługi odzyskiwania danych, jeśli jej koszt będzie za wysoki - bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Nie dotyczy to jednak analizy nośników noszących ślady ingerencji, telefonów oraz macierzy RAID, która jest płatna.
W przypadku rezygnacji nośnik zostanie Państwu zwrócony. W przypadku zwrotu nośnika kurierem Klient ponosi jedynie koszty wysyłki.

Należy mieć jedynie świadomość, że na potrzeby analizy nośnika często istnieje potrzeba jego otwarcia. Zatem zwrócony nośnik po analizie może nosić ślady otwierania.

Oferujemy Państwu 2 tryby analizy:
  • tryb standardowy - jest trybem bezpłatnym (z wyłączeniem: nośników noszących ślady ingerencji, telefonów oraz macierzy RAID), a więc klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z diagnozą nośnika, taka diagnoza trwa od 3 do 7 dni.
  • tryb przyspieszony - jest trybem odpłatnym (koszt 300 zł), taka diagnoza trwa do 48 godzin (nawet w dni wolne od pracy) i zaczyna się od razu po otrzymaniu nośnika, jest wykonywana poza kolejnością.
W przypadku rezygnacji z usługi odzyskiwania danych po wykonaniu analizy, nośnik należy odebrać w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania wyników analizy). Po tym czasie może zostać naliczona opłata za przechowanie. Nośniki nieodebrane przez okres 3 miesięcy są utylizowane. Utylizacja jest bezpłatna.

Właściwe odzyskiwanie danych

Dane cyfrowe na talerzach dysku twardego Po wykonaniu analizy nośnika i zaakceptowaniu kosztów usługi można przejść do etapu właściwego odzyskiwanie danych. Przebiega on według ściśle określonych procedur zależnych od rodzaju uszkodzeń nośnika.

W przypadku uszkodzeń logicznych na początku przede wszystkim wykonywana jest wierna kopia (obraz) oryginalnego nośnika. Późniejsze prace wykonywane są tylko na tej kopii, aby nie dopuścić do powstania zmian na oryginalnym nośniku.

W przypadku uszkodzeń fizycznych w większości przypadków konieczna jest ingerencja wewnątrz nośnika mająca na celu naprawę mechaniki lub elektroniki wewnętrznej nośnika. Proces ten odbywa się w naszym laboratorium, w odpowiednich do tego warunkach (czystość powietrza, temperatura i wilgotność). Elektronika zewnętrzna dysków twardych może być już naprawiana w normalnych warunkach serwisowych.
Kiedy nośnik zacznie pracować, wykonywany jest obraz dysku. Na tym obrazie wykonywane są dalsze prace czyli przywracanie właściwych plików i katalogów.

Przed przejściem do etapu odzyskiwania właściwego w niektórych sytuacjach wymagana jest wpłata zaliczki.
W przypadku uszkodzeń fizycznych może być wymagany zakup nośnika - dawcy, z którego zostaną pobrane niezbędne części do uruchomienia nośnika.

Przekazanie odzyskanych danych Klientowi

Uścisk ręki zadowolonego klienta po przekazaniu odzyskanych danych Odzyskane dane w zależności od decyzji Klienta a także ich rozmiaru możemy przekazać drogą elektroniczną (e-mail, www, ftp), na CD/DVD, na pendrive lub na dysku twardym (wewnętrznym lub przenośnym). Istnieje możliwość zakupienia dysku twardego bezpośrednio u nas.

Odbiór danych następuje po uregulowaniu należności. Zapłata może być uiszczona gotówką, kartą lub za pomocą przelewu.

Przechowywanie odzyskanych danych

Macierz z 8 dyskami do przechowywania odzyskanych danych Po wykonaniu usługi dla bezpieczeństwa odzyskane dane przechowywane są w naszym archiwum przez 2 tygodnie. Jeśli w tym czasie Klient utraciłby odzyskane dane, istnieje możliwość ich ponownego skopiowania. Po tym czasie są bezpowrotnie kasowane.
Na życzenie Klienta istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia tego okresu lub odwrotnie - wcześniejszego usunięcia kopii.
Przechowywane dane są w postaci zaszyfrowanej i nikt niepowołany nie ma do nich dostępu.