Odzyskiwanie danych Kasowanie danych Procedura Formularz Informatyka śledcza Objawy Pytania


Formularz zgłoszenia nośnika do odzyskania danych

Dane Zgłaszającego:
Imię*:
Nazwisko*:
Adres (ulica, nr budynku)*:
Adres (kod pocztowy, miasto)*:
Nazwa firmy:
NIP (tylko dla firm):
Telefon*:
Adres e-mail*:
Dane dotyczące nośnika:
Typ*:
Producent*:
Model:
Numer seryjny:
Przyczyna utraty danych*:
Dodatkowe informacje
(opis objawów,
okoliczności uszkodzenia):
Dane do odzyskania
w pierwszej kolejności:
(typy plików, ilość danych w GB,
ilość i nazwy katalogów)*:
Tryb diagnozy*: standardowy przyspieszony
Czy dysk był otwierany?
(dotyczy tylko dysków HDD)*:
tak nie
Czy po zakończeniu prac odesłać
uszkodzony nośnik?*:
tak nie
Pozwolenie na otwarcie nośnika*: tak nie
Sposób dostarczenia nośnika*:
Sposób przekazania danych:
Oświadczam, że znam i akceptuję procedurę odzyskiwania danych, regulamin oraz aktualny cennik firmy KodIT.*
Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych przez KodIT w celu realizacji niniejszego zlecenia, w celach statystycznych i archiwalnych oraz wszelkich danych jakie znajdują się na przekazanym sprzęcie elektronicznym. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych. *
* - pola wymagane